Na meer dan 40 jaar bewezen dienst gaat het nog verder

Op het einde van hun levensduur, na meer dan 40 jaar bewezen dienst, zijn Derbigum-dakbanen 100% recycleerbaar. Ofwel kan de waterdichting membraan een nieuw leven krijgen door te herlagen met één extra Derbigum-laag.

2010 (wanneer Derbigum zijn recyclage beginnen meten)
De resultaten spreken voor zich : 30.000 ton bitumen gerecycleerd

= 15.000 ton CO2 bespaard
= 42 miljoen liter aardolie bespaard
tot nu toe

Als objectief in 2021 is de productie van Derbitumen naar 5.000 ton te brengen, dat wil zeggen een jaarlijkse besparing van 2.500 ton CO2 emissie en meer dan 7 miljoen liter aardolie.

Dit recyclageproces heeft bovendien een beperktere milieu-impact dan de productie van bitumen via aardolie-ontginning en zonder kwaliteitsverlies.