Snijresten, productieresten en oude dakbanen als nieuwe grondstof

Verzamelen snijresten

De eerste stap in het proces van de productie van Derbitumen is het verzamelen van snijresten, productieresten en verwijderde oude dakbanen. Ook Derbigum kan zijn eigen productieresten inzamelen.

Maar alles start op de werf. Want bij het plaatsen van roofing kunnen er tot 10% snijresten overblijven en deze zijn zuiver van aard, ideaal voor recyclage.

Daarom, voorziet Derbigum een inzamelpunt bij elke deelnemende distributeur.

Deelnemende distributeur

Sorteren snijresten

Elke dakdekker krijgt een gratis mini-bigbag die de sortering en inzameling op de werf eenvoudig maakt. Door selectief te sorteren, bespaart elke dakdekker bovendien afval verwerkingskosten.

  • Zuivere bitumen snijresten
  • Geen ander dakafval
  • Geen EPDM
  • Geen PVC

Oude dakbanen

Ook APP-verwijderde oude dakbanen (min 1500 m²) worden aan het einde van hun levensduur van ruim 40 jaar opnieuw gerevaloriseerd tot nieuwe basisgrondstof.

Meer info