We need you

De productie van Derbitumen is natuurlijk alleen mogelijk wanneer er effectief oude bitumen dakbanen en andere snijresten zijn om te recycleren. Daarom rekent Derbigum ook op de bijdrage van zijn plaatsers en klanten. Heel gemakkelijk ! Alles begint dus met een juiste mindset en het nemen van verantwoordelijkheid.

Verzamelen snijresten

De eerste stap in het proces van de productie van Derbitumen is het verzamelen van snijresten, productieresten en verwijderde oude dakbanen. Ook Derbigum zamelt zijn eigen productieresten in.

Maar alles start op de werf. Want bij het plaatsen van roofing kunnen er tot 10% snijresten overblijven en deze zijn zuiver van aard, ideaal voor recyclage.

Daarom voorziet Derbigum een inzamelpunt bij elke deelnemende distributeur.

Sorteren snijresten

Elke dakdekker krijgt een gratis mini-bigbag die de sortering en inzameling op de werf eenvoudig maakt. Door selectief te sorteren, bespaart elke dakdekker bovendien afval verwerkingskosten.

Zuivere bitumen snijresten
Geen ander dakafval
Geen EPDM
Geen PVC

Oude dakbanen

Ook APP-verwijderde oude dakbanen (min 1500 m²) worden aan het einde van hun levensduur van ruim 40 jaar opnieuw gerevaloriseerd tot nieuwe basisgrondstof.

Meer informatie nodig over No Roof To Waste?

Wat je verzoek ook is, wat je vraag ook is, je bent altijd welkom bij Derbigum ! Onze missie is om op de meest efficiënte en relevante manier te antwoorden.

right-arrow-circular-button-outline Contacteer ons

Scroll to Top