Born to be circular

Als eerste in onze branche hebben we een circulaire benadering omarmd, waarbij we oude dakbedekkingsmembranen transformeren tot nieuwe membranen. Ons innovatieve recyclageproces, dat we al sinds 1990 uitdragen, vormt de basis van onze expertise op het gebied van recyclage van bitumineuze producten. Dankzij onze langdurige ervaring en toewijding nemen we een toonaangevende positie in binnen deze sector. 

Bij Derbigum is duurzaamheid geen trend, maar een integraal onderdeel van onze identiteit. Ons engagement voor een groenere toekomst blijft ons leiden en we zijn er trots op dat we het voortouw nemen in het benadrukken van de milieuvoordelen van hergebruik en recyclage van waterdichtingsmaterialen.

30 jaar innoveren
om daken te
recycleren

  • Sinds 1990 recycleert Derbigum platte bitumineuze daken. Elke kilogram recycleerbaar membraan wordt verwerkt tot opnieuw 1 kilogram Derbitumen®, de grondstof die gebruikt wordt als belangrijkste component voor de productie van een gerecycleerde rol Derbigum NT bovenlaag, Derbicoat NT onderlaag of Derbitwin NT.

  • Om de recyclagecapaciteit te vergroten, startte Derbigum in 2010 met een eigen terugnamesysteem voor snijresten via de distributeurs

  • Nog geen 10 jaar later, in 2019, investeerden we in de bouw van een nog efficiëntere productielijn én in een derde recyclage-eenheid.

  • De cijfers spreken voor zich: Sinds 2010 recycleerden we al 35.000 ton bitumen, een besparing van 17.500 ton CO2 ofwel 49 miljoen liter aardolie.

    Om nog een stap verder te gaan engageren we ons via het Terugnamepact om elk opgeleverd Derbigum-dak van minimum 1.500 m2 terug te nemen, te recycleren en te hergebruiken na de levenscyclus.

  • We streven naar een volledig koolstofneutraal productgamma. Daarom engageren we ons de komende jaren om de recyclagecapaciteit uit te breiden en nog meer gerecycleerde materialen in onze producten te verwerken.

Ontdek al
onze systemen

Derbigum waterdichtingsmembranen beschermen jouw gebouw onder alle weersomstandigheden.

Vind een future-proof dakdekker bij jou in de buurt

Zij dragen bij tot de circulaire economie