Circulaire daken?

Om onze impact op het milieu te minimaliseren moeten we dezelfde producten langer gebruiken. Net dat hebben we bij Derbigum goed begrepen. Onze dakmembranen hebben al een bewezen levensduur van meer dan 50 jaar, maar er is meer: we maken nieuwe daken van oude dakmembranen, door middel van een uniek recyclageproces. Die nieuwe membranen, zoals Derbigum NT, zijn op hun beurt, net als onze andere membranen, 100% recycleerbaar. Zo sluiten we letterlijk de hele cirkel.

Noem ons gerust voortrekkers. Want hoe meer wij recycleren en hergebruiken, hoe groter onze positieve bijdrage aan het milieu.

Hoe recycleren we dakmembranen?

Onze recyclage-cyclus

“Het ultieme doel is het bereiken van een volledig circulaire aanpak.”

– Grégoire Morel, CEO Derbigum

30 jaar innoveren
om daken te
recycleren

  • Sinds 1990 recycleert Derbigum platte bitumineuze daken. Elke kilogram recycleerbaar membraan wordt verwerkt tot opnieuw 1 kilogram Derbitumen®, de grondstof die gebruikt wordt als belangrijkste component voor de productie van een gerecycleerde rol Derbigum NT bovenlaag, Derbicoat NT onderlaag of Derbitwin NT.

  • Om de recyclagecapaciteit te vergroten, startte Derbigum in 2010 met een eigen terugnamesysteem voor snijresten via de distributeurs

  • Nog geen 10 jaar later, in 2019, investeerden we in de bouw van een nog efficiëntere productielijn én in een derde recyclage-eenheid.

  • De cijfers spreken voor zich: Sinds 2010 recycleerden we al 35.000 ton bitumen, een besparing van 17.500 ton CO2 ofwel 49 miljoen liter aardolie.

    Om nog een stap verder te gaan engageren we ons via het Terugnamepact om elk opgeleverd Derbigum-dak van minimum 1.500 m2 terug te nemen, te recycleren en te hergebruiken na de levenscyclus.

Ontdek al
onze systemen

Derbigum waterdichtingsmembranen beschermen jouw gebouw onder alle weersomstandigheden.

Vind een future-proof dakdekker bij jou in de buurt

Zij dragen bij tot de circulaire economie